top of page

Strategie moderního vzdělávání

Délka

1 den

O kurzu

 1. Proč vlastně existuje firemní vzdělávání a komu pomáhá

 • Současný stav a trendy ve firemním vzdělávání

 1. Identifikace vzdělávacích potřeb:

 • Analýza kompetencí a dovedností

 • Hodnocení potřeb zaměstnanců a organizace

 • Zohlednění individuálních rozdílů a kariérních cest

 1. Technologie a živí lidé:

 • Jak nejlépe využít potenciál

 • Virtuální a rozšířená realita, chatboty a AI

 • Podpora interního sdílení znalostí

 1. Motivace a podpora účastníků:

 • Strategie pro zvýšení motivace a zapojení účastníků

 • Vytváření pozitivní vzdělávací kultury

 • Gamifikace a odměňování úspěchů

 1. Měření a hodnocení účinnosti vzdělávání:

 • Metody měření výsledků a ROI

 • Zpětná vazba a kontinuální zlepšování jako cesta k sebeučící se organizaci

 • Případové studie a úspěšné příklady

Lektor

Mgr. Jan Složil

Ve všech firmách a týmech, kde jsem působil, jsem měl na starosti strategii a její realizaci. Znamenalo to diskuzi se stakeholdery, nastavování parametrů a pilířů, na nichž strategie stála, její postupnou realizaci + zajištění technického řešení (LMS/LXP, programy na tvorbu on-line obsahu apod.) a její komunikaci do vedení i směrem k zaměstnancům.
O všechny tipy, best practices i fuck-upy, které se během realizace mohou stát, se s vámi podělí.

Mgr. Jan Složil
bottom of page